Nákupní košík
Košík je prázdný
 
Doporučené
 
Tl

Reklamační řád

Záruky a reklamace

 

Záruka vrácení peněz

 

V souladu s § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sbírky) poskytuje firma Limburský svým zákazníkům ochrannou lhůtu 14 kalendářních dní na vrácení zboží bez udání důvodů od data převzetí zboží.

 

Zákazník má tedy právo bez udání důvodu vrátit do 14 kalendářních dnů od obdržení zásilky veškeré zboží ze sortimentu firmy Limburský Josef.

 

Pokud zjistíte bezprostředně po obdržení zboží z našeho e-shopu, že vám zboží nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. V souladu s ustanovením občanského zákoníku vám budou peníze zaslány zpět převodem na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů. Ne však dříve než dojde k obdržení vraceného zboží. Náklady na vrácení zboží - poštovné jsou v tomto případě na straně kupujícího.

 

Podmínky pro vrácení peněz:

1. Zboží si vyzkoušíte, nemělo by však být zjevně opotřebeno. Vracené zboží může být použito, ale je potřeba myslet na náklady - čištění pro uvedení do nového stavu, které mohou být požadovány - kompletace, nový originální návod k použití, nový plastový obal apod. Každé odstoupení od smlouvy řešíme vždy individuálně se zákazníkem, který odstupuje od smlouvy. Obal od zboží není nutný, není předmětem koupě, přesto má prodávající nárok na uhrazení nového zabalení výrobku, pokud nebyl výrobek vrácen s originálním nepoškozeným obalem.

 

2. Dodržení 14 denní lhůty pro vrácení zboží - odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za platnou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Vždy nás prosím kontaktujte na emailu: info@limbursky.cz. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. (příklad: Obdržíte zásilku v pátek, lhůta pro možné odstoupení od smlouvy začíná běžet sobotou včetně).

 

3. K vracenému zboží přiložte prosím kopii faktury, kterou od nás vždy obdržíte se zbožím a nebo uveďte číslo faktury (najdete v pravém horním rohu faktury tučným písmem, prosíme také o uvedení vašeho bankovního účtu, kam Vám převedeme finanční částku za vrácené zboží do 14 dnů od jeho obdržení.

 

4. Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou nebo soukromými přepravci. Zásilky na dobírku nebudou však přijaty. Nelze je překontrolovat při převzetí a každé vrácení finančního obnosu musí projít účetnictvím tzn. vystavení dobropisu s konkrétním variabilním symbolem. 

 

Upozornění pro zákazníky:

 

Ochranná lhůta 14 kalendářních dní pro vrácení zboží - odstoupení od smlouvy slouží pouze jako ochrana zákazníka při nákupu na dálku, tzn. zákazník si nemůže fyzicky výrobek prohlédnout před jeho koupí. Pokud obdržíme originální obal, neopotřebený výrobek a nepoškozený vracíme tak 100% ceny zboží spolu s částkou za dopravné a balné směrem od prodávajícího ke kupujícímu do 14 dnů na bankovní účet zákazníka.

 

Upozorňujeme, že pokud zákazník vrátí zboží používané, fyzicky poškozené - opotřebené užíváním např. poškrábané apod., nemusí mu být vráceno 100% částky za výrobek. Prodávající má právo na uhrazení nákladů nutných pro nové zabalení výrobku a uvedení do jeho původního stavu.

 

Reklamační řád

 

Obecné ustanovení:

 

Reklamační řád internetového obchodu Limbursky.cz se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tento zákon zpřesňuje a vymezuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Josef Limburský se sídlem Tachovská 57, Plzeň, 32300, IČ: 71887318  (dále jen „prodávající") a zákazník internetového obchodu (dále jen „kupující").

 

Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží v záruční době.

Při převzetí zboží od pracovníků třetí strany (dopravce) je kupující vždy povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí (prohlédnout zda není zjevně poškozena zásilka od přepravy) a to za přítomnosti předávající osoby - řidiče přepravní společnosti. (Jedná se o případy natržených nebo roztržených balíků). Součástí takové vizuální kontroly je i kontrola kompletnosti dodávky zboží - pokud byl poškozen obal balíku. Máte právo zásilku v tomto případě odmítnout. Reklamace fyzicky poškozeného zboží dodatečně nemusí být přepravní společností uznána!

 

Povinnosti kupujícího po převzetí zboží od řidiče přepravní společnosti:

 

Postup při zjištění zjevné vady zboží: Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, což jsou všechny vady zjistitelné ihned při převzetí zboží, je kupující povinen nám tuto skutečnost neprodleně nahlásit na email: info@limbursky.cz.

 

Reklamace vad zboží v záruční 2 leté době:

 

Pokud se po převzetí zboží kupujícím na tomto zboží vyskytnou vady v záruční době, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci. Délka záruční doby je stanovena zákonnou lhůtou na 24 měsíců (2 roky). V případě výměny vadného zboží za nové zboží, má kupující záruku do doby trvání záruky původního zboží. Důležitou podmínkou pro uplatnění reklamace v záruční době je prokázání původu zboží předložením dokladu o jeho koupi - faktury. Faktura - daňový doklad, která je vždy dodána se zbožím slouží též jako záruční list na zboží. Reklamace, včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu a to do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Délka 2 leté záruční doby se prodlužuje o dobu reklamačního řízení.

 

Kupující odešle reklamované zboží na vlastní náklady na adresu:

 

Josef Limburský, Tachovská 57, Plzeň, 32300.

 

Oznamte nám prosím, že jste nám odeslali reklamaci výrobku, urychlíte tím celé reklamační řízení.

Zboží je vždy potřeba reklamovat v úplném stavu, tedy včetně veškerého příslušenství, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. (Není potřeba originální obal od výrobku). Nezapomeňte např. na napájecí adaptér, dobíjecí akumulátory, držáky a pod. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

 

Nárok na uplatnění záruky na zboží zaniká v následujících případech:

zjevného používání zboží v podmínkách a za podmínek, které neodpovídají parametrům uvedeným v návodu ke zboží - způsobu jeho použití.

Škody způsobených mechanickým poškozením výrobku.

Vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením pokynů v návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou výrobku.

 

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (poštovného), které uhradil při odeslání reklamovaného zboží a tyto náklady byly vynaloženy skutečně a účelně. Zažádejte si písemně o proplacení poštovného.

 

Vždy dodržujeme aktuální platnou legislativu České republiky, poslední modifikace obchodních podmínek 1.1.2014